Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat

Warunki użytkowania

Korzystanie z oprogramowania Hetman Software i materiałów filerecovery.pl

Warunki użytkowania

Informacje prawne

Niniejszy dokument reguluje warunki korzystania z oprogramowania, jak również informacje tekstowe, graficzne, wideo i audio podane na stronie internetowej https://filerecovery.pl.

WAŻNE: Wchodząc na stronę https://filerecovery.pl lub pobierając, kopiując, używając dowolnego oprogramowania (dalej „Oprogramowanie”) firmy Hetman Software, automatycznie akceptują Państwo niniejszą Umowę licencyjną użytkownika ostatecznego („Umowa”). Jeśli nie zgadzacie się Państwo na warunki tej umowy, nie pobierajcie ani nie używajcie w inny sposób naszego oprogramowania i opuszczajcie nasze zasoby.

Hetman Software może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej związane z niniejszym dokumentem. Przyznanie tego dokumentu nie daje Wam żadnych praw do tych patentów, znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej.

Użycie zawartości strony

Wszelkie treści tekstowe, graficzne, jak również klipy wideo, materiały audio (dalej „Zawartość”) oraz oprogramowanie stanowiące część strony https://filerecovery.pl stanowią własność intelektualną i są chronione prawem autorskim. Bez pisemnej zgody Hetman Software nie wolno kopiować ani rozpowszechniać tych treści w żaden sposób. Jeśli macie jakieś pytania napiszcie do nas.

Ściągnijcie i użycie oprogramowania

Oprogramowanie może być kopiowane na dowolny nośnik danych lub stronę internetową nieograniczoną liczbę razy i udostępniane innym użytkownikom.

Oprogramowanie może być rozpowszechniane wyłącznie w oryginalnej formie dostarczonej przez Hetman Software. Nie wolno dodawać ani modyfikować plików oprogramowania, jak również dezasemblować ani dekompilować oprogramowania.

Korzystanie z oprogramowania nie może naruszać prawa kraju, w którym jest ono używane.

Program licencjonowania

Wersja demo różni się od pełnej wersji możliwością zapisywania odzyskanych plików. Kupując klucz licencyjny, otrzymujecie Państwo prawo do korzystania z pełnej wersji oprogramowania.” Licencja domowa” jest wymagana, aby korzystać z oprogramowania dla celów osobistych, bez korzyści komercyjnych. Do korzystania z oprogramowania w biurze na potrzeby jednej firmy wymagana jest „Licencja Biurowa”. Do świadczenia usług odzyskiwania danych na rzecz osób trzecich wymagana jest „Licencja komercyjna”.

Zrzeczenie się gwarancji

Programy i związane z nimi materiały są dostarczane „JAK JEST” bez gwarancji wydajności, zysku handlowego lub jakiegokolwiek innego rodzaju. Korzystacie Państwo z oprogramowania na własne ryzyko.

Ograniczenie odpowiedzialności

Hetman Software lub jego pracownicy, wykonawcy, agenci, dystrybutorzy lub dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, następcze lub karalne szkody (w tym między innymi za utratę zysków, przerwanie działalności, utratę informacji handlowych, utratę danych, utratę możliwości handlowych, utratę lub uszkodzenie mienia, szkody na osobie lub jakiekolwiek straty materialne) wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania Hetman Software lub któregokolwiek z jego produktów.

W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność firmy Hetman Software z tytułu któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy ogranicza się wyłącznie do produktów zamiennych.

Umowa

Niniejsza umowa ustanawia całość stosunków pomiędzy Państwem a firmą Hetman Software dotyczących oprogramowania i ma większą moc prawną niż każda inna umowa w tym zakresie.

Hetman Software zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały opisane w niniejszej umowie.